- podlažie    28. podlažie   

28/29
Späť na model
Blok B
Blok A