- podlažie    1. medzi-podlažie    + podlažie

1/2
Späť na model
Blok B
Blok A